Wśród oferowanych rozwiązań ważne miejsce zajmują rozwiązania dedykowane dla administracji publicznej i samorządowej. Aplikacje te mają za zadanie wspomagać i ułatwiać pracę urzędników, przyśpieszając dzięki temu realizację zadań przed nimi stawianych.

Nasze rozwiązania

Systemy zarządzania budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Jednostek Budżetowych:

  • Sprawozdawczość budżetowa Budżet JST PLus,
  • Planowanie budżetu PlanB,
  • Zaangażowanie środków budżetowych,
  • BIP,
  • Obieg dokumentów,
  • Rozliczanie dotacji dla placówek i szkół niepublicznych
  • inne.