Oferujemy nowoczesną metodę zarządzania polegającą na outsourcingu usług.  Coraz częściej firmy w celu optymalizacji kosztów korzystają z usług outsourcowanych, czyli zlecanych na zewnątrz. Jest to jedna z bardzo popularnych opcji optymalizacji procesów biznesowych niosąca za sobą wiele korzyści. Skorzystanie z powyższego rozwiązania pozwoli firmie na:

 • utrzymanie liczby etatów na założonym poziomie
 • zoptymalizowanie kosztów administracyjnych
 • usprawnienie procesów rozliczania
 • zachowanie poufności informacji na temat zatrudnienia

Dysponujemy zespołem wysoko wyspecjalizowanych programistów w branży IT.  Dzięki naszym rozwiązaniom mogą Państwo zmniejszyć wydatki, jednocześnie zwiększając jakość świadczonych usług. Z przyjemnością poprowadzimy Państwa projekt za pomocą metodyki sztywnej Prince2 lub zwinnej z wykorzystaniem Agile.

 

Najważniejsze korzyści wynikające z Outsourcingu pracowników:

 • Optymalizacja struktury kosztów.
 • Dopasowanie zasobów do Państwa rzeczywistych potrzeb.
 • Możliwość wykorzystania doświadczenia pracowników zewnętrznych, poparte wieloma wcześniejszymi projektami w firmach. Zapewniamy, rozwiązania kluczowe, często innowacyjne dla przedsięwzięcia oraz szybsze wdrożenie zmian biznesowych.
 • Najnowocześniejsze technologie i infrastrukturę komunikacyjną, zwiększającą wydajność.
 • Obiektywizację podejmowanych decyzji, zwiększoną kontrolę i większą przejrzystość procesów.
 • Ograniczenie zakresu odpowiedzialności – przejęcie zobowiązania wobec pracowników oraz urzędów państwowych
 • Bezpieczeństwo prawne i organizacyjne przy zatrudnianiu – minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem.